Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Kapsalon La Vie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kapsalon La Vie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een afsprakenformulier op de website aan Kapsalon La Vie verstrekt. Kapsalon La Vie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


Waarom Kapsalon La Vie gegevens nodig heeft
Kapsalon La Vie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang bewaart Kapsalon La Vie mijn gegevens
Kapsalon La Vie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Kapsalon La Vie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar r-glas@kapsalon-lavie.nl. Kapsalon La Vie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Kapsalon La Vie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kapsalon La Vie maakt gebruik van een beveiligde verbinding om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kapsalon La Vie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kapsalon La Vie op via r-glas@kapsalon-lavie.nl. www.kapsalon-lavie.nl is een website van Kapsalon La Vie.

Kapsalon La Vie is als volgt te bereiken:

Postadres: Lombardplein 2A 8911 BM LEEUWARDEN
Vestigingsadres: Lombardplein 2A 8911 BM LEEUWARDEN
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 01033468
Telefoon: (058) 2137020
E-mailadres: r-glas@kapsalon-lavie.nl

INSPIRATIE